Мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормалары


Мемлекеттік қызметші жан-жақты дамыған тұлға болуы тиіс. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының азаматтарына Қазақстан Республикасының Конституциясында және заңдарында кепілдік берілетін құқықтар мен бостандықтарды пайдалануға, өзіне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың анық жағдайлары туралы өзі жұмыс істейтін мемлекеттік орган басшылығының және (немесе) құқық қорғау органдарының назарына жеткізген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық және өзге де еңбегінің қорғалуына, денсаулығының сақталуына, қауіпсіз және тиімді жұмыс істеу үшін қажетті еңбек жағдайларына, әлеуметтік және құқықтық қорғалуға, өзінің лауазымдық өкілеттіліктері шегінде мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға қатысуға, тиісті органдар мен лауазымды адамдардың оларды орындалуын талап етуге, лауазымдық өкілеттіліктерін атқару үшін ұйымдарға белгіленген тәртіппен баруға, басшыдан мемлекеттік қызметші атқарып отырған мемлекеттік лауазымға сәйкес міндеттерді және лауазымдық өкілеттіліктер көлемін дәл айқындап беруді талап етуге, жеке басының қадір-қасиетінің құрметтелуіне, басшылар, өзге де лауазымды адамдар және азаматтар тарапынан өзіне әділ және құрметпен қарым-қатынас жасауына құқылы.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі - Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары бекітілген.

Аталған Әдеп кодексінің талаптарына сәйкес, мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады және мемлекеттік қызметшілердің моральдық-әдептілік бейнесіне жоғары талаптар қояды.

Басқарма қызметкерлері арасында  басқармада жүргізілетін жұмыстардың заң аясында толыққанды жүргізілуі, жаңадан түскен нормативті құқықтық актілердің зерделеніп, ұжымда оның дұрыс, сауатты пайдалануы, түрлі деңгейдегі арыз-шағымдар бойынша заң аясында сапалы мәлімет беруін талап етеді.

Жұмыс барысында және жұмыстан тыс уақытта біз өз іс-әрекетімізбен мінез құлығымызға жауапты екендігімізді, ал кез келген жағдайда әдеп қағидаттарын сақтау қоғамның мемлекеттік қызметке деген жоғары сенімінің негізі болып табылатындығын есте сақтауымыз қажет. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарына Қазақстан Республикасының Конституциясында және заңдарында кепiлдiк берiлетiн құқықтар мен бостандықтарды пайдалануға, өзіне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың анық жағдайлары туралы өзі жұмыс істейтін мемлекеттік орган басшылығының және (немесе) құқық қорғау органдарының назарына жеткізген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық және өзге де қорғалуға еңбегiнiң қорғалуына, денсаулығының сақталуына, қауіпсіз және тиімді жұмыс істеу үшін қажеттi еңбек жағдайларына, әлеуметтік және құқықтық қорғалуға, өзінің лауазымдық өкiлеттiктерi шегiнде мәселелердi қарауға және олар бойынша шешiмдер қабылдауға қатысуға, тиiстi органдар мен лауазымды адамдардың оларды орындауын талап етуге, лауазымдық өкілеттіктерін атқару үшiн ұйымдарға белгiленген тәртiппен баруға, басшыдан мемлекеттiк қызметшi атқарып отырған мемлекеттік лауазымға сәйкес мiндеттерді және лауазымдық өкiлеттiктер көлемiн дәл айқындап беруді талап етуге, жеке басының қадiр-қасиетiнiң құрметтелуiне, басшылар, өзге де лауазымды адамдар және азаматтар тарапынан өзiне әдiл және құрметпен қарым-қатынас жасалуына құқылы екендігімізді көрсетеді.

Ж.Есбергенова,

Әл-Фараби ауданы СЭББ бас маманы

Шымкент қаласы